فروش رباتیکی ها در کشور


جدول فروش رباتیکی ها در کشور ( فصل تابستان ۹۶ )
رتبه نام استان امتیاز مورد انتظار امتیاز کسب شده درصد موفقیت
1  خراسان جنوبی  7 19.7 281.4
2 چهارمحال و بختیاری 9 17 188.8
3  ایلام  6 9.1 151.6
4  اصفهان  58 78.9 136
5  کهگیلویه و بویراحمد  7 9.4 134.2
6  یزد  10 13.1 131
7 تهران 82 95.2 116
8 گیلان 29 30.3 104.4
9  خراسان رضوی  72 72 100
10  آذربایجان غربی  37 34.5 93.2
11  همدان  21 19.3 91.9
13  لرستان  20 17.7 88.5
12 سمنان 7 6.2 88.5
14  خوزستان   54 37.5 69.4
15 خراسان شمالی 8 5.5 68.7
16  آذربایجان شرقی  44 30 68.1
17  هرمزگان  19 12.9 67.8
18  مازندران  36 22.7 63
19  بوشهر  12 7.3 60.8
20  زنجان  11 6.6 60
21  کرمان  35 15.6 44.5
22  مرکزی  17 6.2 36.4
23  فارس  55 19.6 35.6
24  البرز  28 9.3 33.2
25 قم 13 3.2 24.6
26  گلستان  22 4.1 18.6
27  اردبیل   15 2.4 16
28  قزوین  14 1.7 12.1
29  کرمانشاه  23 2.4 10.4
31  سیستان و بلوچستان  30 3 10
30  کردستان  18 1.8 10

جدول فروش رباتیکی ها در کشور ( فصل بهار ۹۶ )
جمع ربات ها : ۵۳۰۰ ربات
رتبه نام استان امتیاز مورد انتظار امتیاز کسب شده درصد موفقیت
1 چهارمحال و بختیاری 9 32.4 360
2 سمنان 7 16.6 237.1
3  کهگیلویه و بویراحمد  7 14.5 207.1
4  همدان  21 33.1 157.6
5  خراسان جنوبی  7 10 142.8
6 خراسان شمالی 8 11 137.5
7  ایلام  6 7.9 131.6
8  اصفهان  58 52.4 90.3
9 تهران 82 70.7 86.2
10  مازندران  36 28.6 79.4
11 گیلان 29 20 68.9
12  کرمانشاه  23 15.3 66.5
13  خراسان رضوی  72 44.1 61.2
14  آذربایجان غربی  37 21 56.7
15  البرز  28 14.2 50.7
16  سیستان و بلوچستان  30 15 50
17  فارس  55 26.8 48.7
18  یزد  10 4.7 47
19  آذربایجان شرقی  44 20.4 46.3
20  کرمان  35 15.9 45.4
21  بوشهر  12 5.4 45
22  خوزستان   54 22.3 41.2
23  مرکزی  17 5.3 31.1
24  هرمزگان  19 5.9 31
25  لرستان  20 5.2 26
26  اردبیل   15 2.6 17.3
27  کردستان  18 3 16.6
28 قم 13 2 15.3
29  قزوین  14 1.8 12.8
30  گلستان  22 1.9 8.6
31  زنجان  11 0 0

جدول فروش رباتیکی ها در کشور ( فصل زمستان ۹۵ )
جمع ربات ها : ۴۲۹۱ ربات
رتبه نام استان امتیاز مورد انتظار امتیاز کسب شده درصد موفقیت
1  خراسان جنوبی  7 26.3 375.7
2 سمنان 7 18.5 264.2
3  کهگیلویه و بویراحمد  7 17.1 244.2
4 گیلان 29 53.4 184.1
5 خراسان شمالی 8 11 137.5
6 چهارمحال و بختیاری 9 12.3 136.6
7  ایلام  6 8.2 136.6
8  اصفهان  58 58.1 100.1
9  هرمزگان  19 16.9 88.9
10  خراسان رضوی  72 46.2 64.1
11 تهران 82 45.9 55.9
12  مازندران  36 19.4 53.8
13  کرمان  35 17.6 50.2
14  سیستان و بلوچستان  30 11.8 39.3
15  البرز  28 9.6 34.2
16  گلستان  22 6.7 30.4
17  زنجان  11 2.9 26.3
18  فارس  55 14.4 26.1
19  کرمانشاه  23 5.5 23.9
20  لرستان  20 4.6 23
21 قم 13 2.4 18.4
22  بوشهر  12 2.1 17.5
23  خوزستان   54 7.9 14.6
24  آذربایجان شرقی  44 6.3 14.3
25  همدان  21 1.6 7.6
26  آذربایجان غربی  37 1.7 4.5
27  مرکزی  17 0.7 4.1
28  کردستان  18 0 0
29  اردبیل   15 0 0
30  یزد  10 0 0
31  قزوین  14 0 0

جدول فروش رباتیکی ها در کشور ( فصل پاییز ۹۵ )
جمع ربات ها : ۸۱۱۱ ربات
رتبه نام استان امتیاز مورد انتظار امتیاز کسب شده درصد موفقیت
1 سمنان 7 38 542/8
2  کهگیلویه و بویراحمد  7 27/5 392/8
3 خراسان شمالی 8 30/6 382/5
4  خراسان جنوبی  7 22/6 322/8
5 گیلان 29 62 213/7
6 چهارمحال و بختیاری 9 16/8 186/6
7  آذربایجان غربی  37 66 178/3
8  اصفهان  58 92/9 160/1
9 تهران 82 115/4 140/7
10  ایلام  6 8/3 138/3
11  هرمزگان  19 22/7 119/4
12  کرمانشاه  23 24/4 106
13  مازندران  36 36/4 101/1
14  کردستان  18 14/7 81/6
15  آذربایجان شرقی  44 35/4 80/4
16  کرمان  35 24 68/5
17  البرز  28 19 67/8
18  همدان  21 13/1 62/3
19  گلستان  22 12/9 58/6
20  سیستان و بلوچستان  30 17/5 58/3
21  خراسان رضوی  72 41/9 58/1
22  خوزستان   54 28/1 52
23  فارس  55 20/4 37
24  اردبیل   15 5 33/3
25  مرکزی  17 5 29/4
26  زنجان  11 2/8 25/4
27  لرستان  20 4/4 22
28  بوشهر  12 1/5 12/5
29  یزد  10 1/1 11
30  قزوین  14 0/6 4/2
31 قم 13 0/1 0/7

جدول فروش رباتیکی ها در کشور ( فصل تابستان ۹۵ )
جمع ربات ها : ۴۷۴۲ ربات
رتبه نام استان امتیاز مورد انتظار امتیاز کسب شده درصد موفقیت
1 خراسان شمالی 8 40/6 507/5
2 تهران 82 98/1 119/6
3 قم 13 13/3 102/3
4  کهگیلویه و بویراحمد  7 6/5 92/8
5 گیلان 29 24/5 84/4
6 سمنان 7 4/9 70
7  خراسان رضوی  72 48 66/6
8 چهارمحال و بختیاری 9 6 66/6
9  گلستان  22 13/2 60
10  اصفهان  58 34/3 59/1
11  آذربایجان غربی  37 21/3 57/5
12  ایلام  6 3/3 55
13  خراسان جنوبی  7 3/7 52/8
14  هرمزگان  19 9/7 51
15  اردبیل   15 7/1 47/3
16  زنجان  11 5/1 46/3
17  آذربایجان شرقی  44 20/1 45/6
18  قزوین  14 6/1 43/5
19  البرز  28 11/9 42/5
20  خوزستان   54 22/6 41/8
21  کرمان  35 13/8 39/4
22  لرستان  20 7/5 37/5
23  یزد  10 3/7 37
24  مرکزی  17 6/1 35/8
25  فارس  55 19/1 34/7
26  کرمانشاه  23 7/7 33/4
27  همدان  21 4/3 20/4
28  مازندران  36 6/2 17/2
29  بوشهر  12 2 16/6
30  کردستان  18 2/4 13/3
31  سیستان و بلوچستان 30 1/1 3/6
« برگشت

Powered by WHMCompleteSolution