افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله

اعتبار رایگان ماهانه

دفتر مرکزی در راستای انگیزش بخشی به فعالیت آرادی ها این طرح را در نظر می گیرد.
به موجب این طرح هر ماه مبلغی اعتبار به صورت رایگان در حساب هر آرادی واریز می شود.
میزان اعتبار واریز شده به حساب همه آرادی ها یکسان است اعم از آن نمایندگانی که حامی هستند و یا آن هایی که فعالند و یا همکارانی که فعالیتی ندارند.
نمایندگان می توانند از این اعتبار رایگان در راستای انحصاری نمودن محصول جدید در برندینگ و یا تمدید آن، خرید سایت شخصی و یا تمدید آن و نیز پرداخت سود برندینگ خود بهره مند گردند.
از آنجا که هدف اصلی از این طرح افزایش شوق برای فعالیت در برندینگ است اجازه برداشت اعتبار رایگان به صورت ریالی وجود نخواهد داشت و نمایندگان در صورتی که در طول ٦ ماه کاری خود در آراد از این اعتبار استفاده ننمایند اعتبار رایگانشان حذف خواهد شد.
محل تامین اعتبار رایگان از درصدی از سودهایی است که آرادی ها به حساب آراد واریز می نمایند.
٢٠ تا ٤٠ درصد از حق امتیاز نمایندگان تازه وارد، ١٠ تا ٢٠ درصد سود برندینگ تاجران آرادی، ٢٠ تا ٤٠ درصد هزینه انحصاری محصول و تمدید آن ها و نیز ٢٠ تا ٤٠ درصد هزینه خرید سایت شخصی را جمع می کنیم و کل هزینه جمع شده را بر تعداد تمام آرادی ها ( حامیان، فعالان و غیرفعالان ) تقسیم می کنیم و عدد به دست آمده میزان اعتبار رایگان ماهیانه را مشخص خواهد کرد که در طول ماه به حساب آرادی ها در سایت www.aradsupport.com اضافه می گردد و توسط پیامک یا تلفن به نماینده اطلاع داده خواهد شد.
تمام اعتبار رایگانی که به آرادی ها داده خواهد شد از سودیست که پیشتر فقط به دفتر مرکزی تعلق داشت و حال به نمایندگان داده می شود تا سودشان بیشتر گردد.
امید است این طرح موجب افزایش رضایت نمایندگان از آراد شود تا به سبب آن رضایت خداوند از ما بیشتر گردد ان شاءالله.
در صورتی که خواهان دریافت اعتبار رایگان ماهیانه هستید کافیست نام و نام خانوادگی خود را به همراه نام شهر به شماره تلفن ٠٩١٥۶۴۱۶۰۴۵ پیامک یا تلگرام نمایید تا نام شما در جمع دریافت کنندگان اعتبار ماهیانه رایگان قرار گیرد.
برای دریافت اعتبار رایگان به صورت ماهیانه نیازی نیست تا در هر ماه پیامک ارسال کنید و هر ماه به صورت خودکار اعتبارتان واریز خواهد شد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

در همین زمینه