افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله

جذب اعتبار

⭕️ به منظور ۱. حمایت از نمایندگان برای رشد هر چه سریعتر در برندینگ و کاهش هزینه های آرادی ها
۲. خودجوش نمودن ساختارهای داخلی آراد و کاهش هزینه های دفتر مرکزی
۳. افزایش ارتباط آرادی ها با یکدیگر، طرح اعتبار دهی از تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۶ اجرا می گردد.
به موجب این طرح موارد مطرح شده در جدول زیر موجب افزایش اعتبار شما می گردد.
موضوع
میزان اعتبار
مشاور و معرف جهت انتخاب محصول یک آرادی ( ويژه حامیان )
۲۰ هزار تومان
فروش هر ۱۵ پک رباتیک
۱۵ هزار تومان
هر ۱۰۰ مطلب مورد تایید در طرح کمک در برندسازی
۵۰ هزار تومان


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

در همین زمینه