مقالات

جذب اعتبار
⭕️ به منظور ۱. حمایت از نمایندگان برای رشد هر چه سریعتر در برندینگ و کاهش هزینه های آرادی ها ۲....

رشد برندسازی با تلگرام
۱. عضویت در کانال های تلگرامی آراددو نوع کانال در ساختار آراد وجود دارد. - کانال های آموزشی که...

شروع به کار برندینگ
۱. انتخاب محصول یا خدمت: مهمترین شاخصه های انتخاب: علاقه - توانمندی - محل زندگی ۲. آشنایی با...